Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

246

Do 17.01.2020.

Poslednje uplate
Dejana i prijatelji 8.739,00 din
Brankica Janošević 7.768,00 din
Lana Vukićević 3.000,00 din
Dejana Radovanović 9.710,00 din
Petar Milić 1.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec novembar 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec oktobar 595,00 din
Spisak svih isplata

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs