Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

208

Do 24.06.2021.

Poslednje uplate
Nevena Perović 1.000,00 din
Brankica Kasalović 1.000,00 din
Miljana Kompirović 500,00 din
Sandra Šimadli 6.000,00 din
Ljiljana Perović 1.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595,00 din
Spisak svih isplata

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs