Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

2050

Do 25.04.2019.

Poslednje uplate
MTS operater 34.505,00 din
MTS operater 158.800,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.04.-10.04.2019 125,00 din
Banka Intesa - SWIFT i naknada za plać. iz kuplj. deviza 1.700,00 din
Banka Intesa - naknada za doznaku sa ino troškom OUR 1.150,00 din
Vrtni centar Geront, Hrvatska - cveće i biljke 178.034,40 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595,00 din
Spisak svih isplata

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs