Ukupan broj primljenih SMS poruka

1371

Do 22.05.2022.

Poslednje uplate
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Boris Bugarčić 500,00 din
Boris Bugarčić 500,00 din
Boris Bugarčić 500,00 din
Filip Petrović 5.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2022. godine 595,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 12.04.-20.04.2022. 105,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za mart 2022. godine 5.963,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 22.03.-31.03.2022. 180,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2022. godine 485,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

670.059,52 din

Fondacija iskoristila:

916.496,82 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

517.820,60 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs