Ukupan broj primljenih SMS poruka

290

Do 25.06.2019.

Poslednje uplate
PPU Kindergarden - Beograd 20.000,00 din
PPU Kindergarden - Beograd 99.020,00 din
Mozzart d.o.o. - Beograd 10.000,00 din
Milica Jančić 150,00 din
Maestro travel d.o.o. - Niš 15.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.06.-20.06.2019. 75,00 din
Namatex CPM d.o.o. , Beograd - izrada majica za humanitarnu akciju 28.560,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.06.-10.06.2019. 75,00 din
Naknada za uslugu Agencije za privredne registre 500,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.05.-31.05.2019. 75,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

144.170,00 din

Fondacija iskoristila:

57.126,51 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

11.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs