Ukupan broj primljenih SMS poruka

346

Do 09.03.2021.

Poslednje uplate
Badricco d.o.o. - Obrenovac 48.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Badricco d.o.o. - Obrenovac 48.000,00 din
Boris Bugarčić 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za januar 2021. godine 3.503,00 din
Arcadia Team d.o.o. Beograd za Zemunsku bolnicu 23.713,92 din
Prizma Kragujevac d.o.o. za Zemunsku bolnicu 27.999,97 din
Atlantic Štark za Zemunsku bolnicu 30.180,00 din
Mercator S d.o.o. za Zemunsku bolnicu 59.572,59 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

448.420,00 din

Fondacija iskoristila:

634.169,35 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

511.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs