Ukupan broj primljenih SMS poruka

105

Do 18.08.2018.

Poslednje uplate
Maestro travel d.o.o. - Niš 15.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 22.05.-31.05.2018 55,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595,00 din
Agencija za privredne registre - naknada za uslugu 500,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec januar 595,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

15.000,00 din

Fondacija iskoristila:

1.745,00 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

0,00 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs