Ukupan broj primljenih SMS poruka

343

Do 19.01.2021.

Poslednje uplate
Boris Bugarčić 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Badricco d.o.o. - Obrenovac 59.000,00 din
MTS, Vip i Telenor operateri 115.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 22.12.-31.12.2020. 180,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2020. godine 595,00 din
Specijalna internistička bolnica Vesalius - Beograd 56.710,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.12.-21.12.2020. 420,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za novembar 2020. godine 4.163,17 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

350.420,00 din

Fondacija iskoristila:

250.408,38 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

511.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs