Ukupan broj primljenih SMS poruka

328

Do 01.04.2020.

Poslednje uplate
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Goran Mitić 250,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Ognjen Dokmanović 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine 595,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.02.-20.02.2020. 85,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za januar 2020. godine 3.511,85 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.01.-31.01.2020. 85,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec januar 2020. godine 595,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

152.420,00 din

Fondacija iskoristila:

149.032,29 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

11.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs