Ukupan broj primljenih SMS poruka

1577

Do 03.07.2022.

Poslednje uplate
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Mina Čurćić 2.913,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri 112.800,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Boris Bugarčić 500,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu za bolnicu MLP SAGLIK, Istanbul,Turska 3.150,00 din
Primio studio d.o.o. Novi Beograd - izrada pečata 4.700,00 din
Drvolaser Nikola Stanisavljević PR, Čačak - humanitarne kutije 140.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jun 2022. godine 595,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.06.-20.06.2022. 315,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

787.772,52 din

Fondacija iskoristila:

1.147.611,51 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

517.820,60 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs