Ukupan broj primljenih SMS poruka

140

Do 25.04.2019.

Poslednje uplate
PPU Kindergarden - Beograd 20.000,00 din
PPU Kindergarden - Beograd 99.020,00 din
Mozzart d.o.o. - Beograd 10.000,00 din
Milica Jančić 150,00 din
Maestro travel d.o.o. - Niš 15.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.04.-22.04.2019. 107,50 din
Banka Intesa - provizija za gašenje dinarskog i deviznog računa 1.000,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za mart 2019. godine 2.208,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart 2019. godine 595,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 12.03.-20.03.2019 75,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

144.170,00 din

Fondacija iskoristila:

24.443,51 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

11.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs